Náhled tisku

Zobrazí náhled strany pro tisk nebo zavře náhled.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Nabídka Soubor - Náhled tisku.

Ikona Náhled tisku

Náhled tisku


Pomocí ikon na liště Náhled tisku můžete posouvat stránky dokumentu nebo dokument vytisknout.

Posouvat se po stránkách lze též stiskem kláves +Page Up a +Page Down.

Ikona poznámky

Dokument nelze v režimu náhledu tisku upravovat.


Podpořte nás!