Náhled tisku

Zobrazí náhled strany pro tisk nebo zavře náhled.

Pro přístup k tomuto příkazu...

From the menu bar:

Nabídka Soubor - Náhled tisku.

From the tabbed interface:

Choose File - Print Preview

From the keyboard:

+ Shift + O

From toolbars:

Icon Print preview

Náhled tisku


Pomocí ikon na liště Náhled tisku můžete posouvat stránky dokumentu nebo dokument vytisknout.

Posouvat se po stránkách lze též stiskem kláves +Page Up a +Page Down.

Ikona poznámky

Dokument nelze v režimu náhledu tisku upravovat.


Podpořte nás!