Nabídka List

Zvolte List - Vložit řádky - Řádky nad.

Zvolte List - Vložit řádky - Řádky pod.

Zvolte List - Vložit sloupce - Sloupce před.

Zvolte List - Vložit sloupce - Sloupce za.

Zvolte List - Vložit zalomení stránky.

Zvolte List - Vložit zalomení stránky - Zalomení řádku.

Zvolte List - Vložit zalomení stránky - Zalomení sloupce.

Zvolte List - Smazat zalomení stránky.

Zvolte List - Smazat zalomení stránky - Zalomení řádku.

Zvolte List - Smazat zalomení stránky - Zalomení sloupce.

Podpořte nás!