Nabídka Okno

Zvolte Zobrazit - Rozdělit okno.

Zvolte Zobrazit - Ukotvit řádky a sloupce.

Zvolte Zobrazit - Ukotvit buňky - Ukotvit první sloupec.

Zvolte Zobrazit - Ukotvit buňky - Ukotvit první řádek.

Podpořte nás!