Nabídka Okno

Zvolte Zobrazit - Rozdělit okno.

Zvolte Zobrazit - Ukotvit buňky - Ukotvit řádky a sloupce.

Podpořte nás!