Nabídka Formát

Zvolte Formát - Buňky.

Stiskněte +1.

Zvolte kartu Formát - Buňky - Ochrana buňky.

Choose Formát - Řádky.

Zvolte Formát - Řádky - Optimální výška.

Zvolte Formát - Řádky - Skrýt.

Zvolte Formát - Sloupce - Skrýt.

Zvolte List - Skrýt list.

Zvolte Formát - Řádky - Zobrazit.

Zvolte Formát - Sloupce - Zobrazit.

Choose Formát - Sloupce.

Zvolte Formát - Sloupce - Optimální šířka.

Poklepejte na pravý oddělovač sloupců v záhlaví sloupce.

Zvolte List.

Zvolte Formát - Styl stránky.

Zvolte kartu Formát - Styl stránky - List.

Zvolte Formát - Oblasti tisku.

Zvolte Formát - Oblasti tisku - Definovat.

Zvolte Formát - Oblasti tisku - Přidat.

Zvolte Formát - Oblasti tisku - Vymazat.

Zvolte Formát - Oblasti tisku - Upravit.

Zvolte Formát - Podmíněný - Podmínka.

Na liště Formátování klepněte na

Ikona Podmíněný formát - Podmínka

Podmíněné formátování

Zvolte Formát - Podmíněný - Barevná škála

Na liště Formátování klepněte na

Ikona Barevná škála

Barevná škála

Zvolte Formát - Podmíněný - Datový pruh

Na liště Formátování klepněte na

Ikona Datový pruh

Datový pruh

Zvolte Formát - Podmíněný - Sada ikon

Na liště Formátování klepněte na

Ikona Sada ikon

Sada ikon

Zvolte Formát - Podmíněný - Datum

Na liště Formátování klepněte na

Ikona Datum

Datum

Zvolte Formát - Podmíněný - Spravovat

Zvolte Formát - Styly automatického formátu.

Na liště Nástroje klepněte na

Ikona Styly automatického formátu

Automatický formát

Podpořte nás!