Nabídka Formát

Zvolte Formát - Buňky.

Stiskněte +1.

Zvolte kartu Formát - Buňky - Ochrana buňky.

Choose Formát - Řádky.

Zvolte Formát - Řádky - Optimální výška.

Zvolte Formát - Řádky - Skrýt.

Zvolte Formát - Sloupce - Skrýt.

Zvolte List - Skrýt list.

Zvolte Formát - Řádky - Zobrazit.

Zvolte Formát - Sloupce - Zobrazit.

Choose Formát - Sloupce.

Zvolte Formát - Sloupce - Optimální šířka.

Poklepejte na pravý oddělovač sloupců v záhlaví sloupce.

Zvolte List.

Zvolte List - Přejmenovat list.

Zvolte List - Zobrazit list.

Zvolte Formát - Stránka.

Zvolte kartu Formát - Stránka - List.

Zvolte Formát - Oblasti tisku.

Zvolte Formát - Oblasti tisku - Definovat.

Zvolte Formát - Oblasti tisku - Přidat.

Zvolte Formát - Oblasti tisku - Vymazat.

Zvolte Formát - Oblasti tisku - Upravit.

Zvolte Formát - Styly automatického formátu.

Na liště Nástroje klepněte na

Ikona Styly automatického formátu

Automatický formát

Zvolte Formát - Podmíněný.

Podpořte nás!