Nabídka Vložit

Z hlavní nabídky:

Zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí.

Zvolte Formát - Styl stránky - Záhlaví (nebo Zápatí) a stiskněte Upravit.

Zvolte Styly - Spravovat styly - Styly stránky, otevřete místní nabídku stylu stránky, zvolte kartu Upravit styl - Záhlaví (nebo Zápatí) a stiskněte Upravit.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Rozvržení - Záhlaví a zápatí.

Zvolte kartu Rozvržení - Formát stránky - Záhlaví (nebo Zápatí) a stiskněte Upravit.

V nabídce Vložit na kartě Vložit zvolte Záhlaví a zápatí.

Z nástrojových lišt:

Ikona Záhlaví a zápatí

Záhlaví a zápatí

Z hlavní nabídky:

Zvolte Vložit - Pole.

Zvolte Vložit - Pole - Datum.

Zvolte Vložit - Pole - Název listu.

Zvolte Vložit - Pole - Název dokumentu.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Pole.

Zvolte Vložit - Pole - Datum.

Zvolte Vložit - Pole - Název listu.

Zvolte Vložit - Pole - Název dokumentu.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Vložit - Čas.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Pole - Čas.

V nabídce Vložit na kartě Vložit zvolte Čas.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vložit čas

Vložit čas

Pomocí klávesnice:

+ Shift + ; (středník)

Z hlavní nabídky:

Zvolte Vložit - Datum.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Pole - Datum.

V nabídce Vložit na kartě Vložit zvolte Datum.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vložit datum

Vložit datum

Pomocí klávesnice:

+ ; (středník)

Z hlavní nabídky:

Zvolte Vložit – Minigraf.

Z místní nabídky:

Zvolte Minigrafy - Minigrafy.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Data na kartě Data zvolte Minigrafy - Minigrafy.

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Vložit buňky.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Vložit buňky.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vložit buňky

Vložit buňky

Pomocí klávesnice:

+ "+"

Ikona

Vložit buňky dolů

Ikona

Vložit buňky vpravo

Ikona

Vložit řádky

Ikona

Vložit sloupce

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Vložit list ze souboru.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Vložit list - Ze souboru.

V nabídce Vložit na kartě Vložit zvolte Vložit list ze souboru.

Z lišty pro navigaci mezi listy:

Zvolte Vložit list - Ze souboru.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vložit list ze souboru

Vložit list ze souboru

Z hlavní nabídky:

Zvolte Vložit - Funkce.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Vložit na kartě Vložit zvolte Funkce.

Z nástrojových lišt:

Ikona Průvodce funkcí

Průvodce funkcí

Pomocí klávesnice:

+ F2

Vložit - Funkce - Kategorie Databáze

Vložit - Funkce - Kategorie Datum a čas

Vložit - Funkce - Kategorie Finanční

Vložit - Funkce - Kategorie Informace

Vložit - Funkce - Kategorie Logické

Vložit - Funkce - Kategorie Matematické

Vložit - Funkce - Kategorie Pole

Vložit - Funkce - Kategorie Statistické

Vložit - Funkce - Kategorie Text

Vložit - Funkce - Kategorie Sešit

Vložit - Funkce - Kategorie Doplňky

Vložit funkci - Kategorie Doplňky

Z hlavní nabídky:

Zvolte Vložit - Pojmenovaná oblast nebo výraz.

Zvolte List - Pojmenované oblasti a výrazy.

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Externí odkazy.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Data - Externí odkazy.

Z nástrojových lišt:

Ikona Externí odkazy

Externí odkazy

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Pojmenované oblasti a výrazy - Spravovat.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Spravovat názvy.

Zvolte Data - Spravovat názvy.

V nabídce Vložit na kartě Vložit zvolte Spravovat.

Z nástrojových lišt:

Ikona Spravovat názvy

Spravovat názvy

Pomocí klávesnice:

+ F3

Ostatní

V rozbalovacím poli Pole názvu na Liště vzorců vyberte Spravovat názvy.

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Pojmenované oblasti a výrazy - Definovat.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Definovat názvy.

Zvolte Data - Definovat název.

V nabídce Vložit na kartě Vložit zvolte Definovat.

Z nástrojových lišt:

Ikona Definovat název

Definovat název

Ostatní

V poli Pole názvu na Liště vzorců zadejte název pro vybranou oblast buněk a stiskněte Enter.

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Pojmenované oblasti a výrazy.

Zvolte List - List - Pojmenované oblasti a výrazy - Vložit.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Vložit na kartě Vložit zvolte Pojmenované oblasti a výrazy.

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Pojmenované oblasti a výrazy - Vytvořit.

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Pojmenované oblasti a výrazy - Popisky.

Podpořte nás!