Nabídka Zobrazit

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Zobrazit mřížku.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Zobrazit mřížku

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Zobrazit mřížku.

Z nástrojových lišt:

Ikona Zobrazit mřížku

Zobrazit mřížku

Z lišty pro navigaci mezi listy:

Zobrazit mřížku

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Zobrazit záhlaví.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Zobrazit záhlaví

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Zobrazit záhlaví.

Z nástrojových lišt:

Ikona Zobrazit záhlaví

Zobrazit záhlaví

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Zvýrazňování hodnot.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Zvýrazňování hodnot

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Zvýrazňování hodnot.

Ikona Zvýrazňování hodnot

Zvýrazňování hodnot

Pomocí klávesnice:

+ F8

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Lišta vzorců.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Lišta vzorců

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Lišta vzorců.

Z nástrojových lišt:

Ikona Lišta vzorců

Lišta vzorců

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Zalomení stránky.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Zalomení stránky

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Zalomení stránky.

Z nástrojových lišt:

Ikona Zalomení stránky

Zalomení stránky

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Normální

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Normální pohled

Zvolte Rozvržení - Normální pohled

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Normální.

Z nástrojových lišt:

Ikona Normální pohled

Normální pohled

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Označení skrytého řádku/sloupce.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Zobrazit vzorec.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Zobrazit vzorec

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Zobrazit vzorec.

Z nástrojových lišt:

Ikona Zobrazit vzorec

Zobrazit vzorec

Pomocí klávesnice:

+ `

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Seznam funkcí.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Seznam funkcí

Z nástrojových lišt:

Ikona Funkce

Funkce

Z postranní lišty:

Zvolte Funkce.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Rozdělit okno.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Rozdělit okno

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Rozdělit okno.

Z nástrojových lišt:

Ikona Rozdělit okno

Rozdělit okno

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Ukotvit řádky a sloupce.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Ukotvit panely - Ukotvit řádky a sloupce

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Ukotvit řádky a sloupce.

Z nástrojových lišt:

Ikona Ukotvit řádky a sloupce

Ukotvit řádky a sloupce

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Ukotvit buňky - Ukotvit první sloupec.

Zvolte Zobrazit - Ukotvit buňky - Ukotvit první řádek.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Ukotvit panely - Ukotvit první sloupec

Zvolte Zobrazit - Ukotvit panely - Ukotvit první řádek

Podpořte nás!