Nabídka Zobrazit

Zvolte Zobrazit - Záhlaví řádků a sloupců.

Zvolte Zobrazit - Zvýrazňování hodnot.

Zvolte Zobrazit - Lišta vzorců nebo Zobrazit - Nástrojové lišty - Lišta vzorců.

Zvolte Zobrazit - Zalomení stránky.

Podpořte nás!