Nabídka Úpravy

Zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí.

Zvolte kartu Vložit - Záhlaví a zápatí - Záhlaví a zápatí.

Zvolte List - Vyplnit buňky.

Zvolte List - Vyplnit buňky - Dolů.

Zvolte List - Vyplnit buňky - Vpravo.

Zvolte List - Vyplnit buňky - Nahoru.

Zvolte List - Vyplnit buňky - Vlevo.

Zvolte List - Vyplnit buňky - Listy.

Zvolte List - Vyplnit buňky - Posloupnost.

Zvolte List - Vymazat buňky.

Backspace

Zvolte List - Smazat buňky.

Volbou Úpravy - Ochrana buňky zapnete ochranu listu s aktuálním nastavením ochrany buněk.

Podpořte nás!