Práce s makry VBA

Visual Basic for Applications (VBA) je implementací jazyka Visual Basic vytvořeného společností Microsoftem, který je součástí všech aplikací Microsoft Office.

Podpora VBA není úplná, ale zahrnuje značnou část běžně používaných technik. Většina maker pracuje s podmnožinou objektů z API Excelu (jako Range, Worksheet, Workbook atd.) a tyto objekty podporovány jsou včetně svých nejčastěji používaných metod a vlastností.

Načítání dokumentů Microsoft Office se spustitelnými makry VBA

Zvolte - Načítání/ukládání - Vlastnosti VBA a zaškrtněte pole Spustitelný kód. Poté načtěte nebo otevřete dokument.

Spustitelný kód

Kód VBA (Visual Basic for Applications) bude načten tak, aby byl připraven ke spouštění. Pokud pole zaškrtnuto není, kód VBA bude zakomentován, takže jej budete moci prohlížet, ale ne spouštět.

tip

Po načtení kódu VBA LibreOffice vloží do každého modulu v jazyce Basic příkaz Option VBASupport 1, kterým povolí omezenou podporu pro příkazy, funkce a objekty VBA. Další informace naleznete na stránce Příkaz Option VBASupport.


Spouštění maker VBA

Makra VBA spustíte stejným způsobem jako makra v LibreOffice Basic.

Ikona upozornění

Jelikož podpora pro VBA není úplná, možná bude nutné kód VBA upravit a nahradit nepodporované části pomocí objektů, příkazů a funkcí z LibreOffice Basic.


Úpravy maker VBA

Makra VBA můžete upravovat v LibreOffice Basic IDE.

Podpořte nás!