Objekty, funkce a služby UNO

Funkce, objekty a služby pro Unified Network Objects (UNO).

Objekt BasicLibraries

Funkce CreateUnoStruct

Vytvoří instanci typu Uno structure.

Funkce CreateUnoService

Inicializuje Uno službu s ProcessServiceManager.

Funkce CreateUnoDialog

Vytvoří objekt typu Uno jazyka Basic, který představuje ovládací prvek dialogu typu Uno v průběhu programu jazyka Basic.

Funkce CreateUnoListener

Vytvoří instanci Listener.

Funkce CreateUnoValue

Vrátí objekt, který představuje striktně typovou hodnotu odkazující na typ Uno.

Funkce CreateObject

Vytvoří UNO objekt. Na Windows může vytvořit také OLE objekty.

Tato metoda vytvoří instanci typu, který je předán jako parametr.

Funkce EqualUnoObjects

Vrátí True, pokud dva určené Basic Uno objekty představují stejnou instanci Uno objektu.

Funkce CreateUnoService

Inicializuje Uno službu s ProcessServiceManager.

Objekt DialogLibraries

Funkce GetDefaultContext

Vrátí výchozí kontext process service factory, pokud existuje, jinak vrátí null.

Funkce GetProcessServiceManager

Vrátí službu typu ProcessServiceManager (centrální ServiceManager pro Uno).

Specifikátor GlobalScope

Chcete-li spravovat osobní nebo sdílené kontejnery knihoven (Makra LibreOffice nebo Moje makra) z dokumentu, použijte specifikátor GlobalScope.

Funkce HasUnoInterfaces

Testuje, zda objekt Basic Uno podporuje určitá rozhraní Uno.

Funkce IsUnoStruct

Vrátí True, je-li daný objekt Uno struct.

Objekt StarDesktop

Objekt StarDesktop představuje aplikaci LibreOffice. Pomocí tohoto objektu lze používat některé programy nebo objekty uživatelského rozhraní, například aktuální okno.

Objekt ThisComponent

Adresuje aktivní komponentu, jejíž vlastnosti je možné číst a nastavovat a jejíž metody je možné volat. ThisComponent se používá v Basicu, kde představuje aktuální dokument. Vlastnosti a metody zpřístupněné přes ThisComponent závisí na typu dokumentu.

note

LibreOffice nabízí rozhraní pro programování aplikací (API), které umožňuje zacházet s komponentami LibreOffice z různých programovacích jazyků, a to s pomocí sady LibreOffice Software Development Kit (SDK). Další informace o API LibreOffice a Software Development Kitu naleznete na https://api.libreoffice.org.


Podpořte nás!