Objekty, funkce a služby UNO

Funkce, objekty a služby pro Unified Network Objects (UNO).

Globální objekty LibreOffice

Objekt StarDesktop

Objekt StarDesktop představuje aplikaci LibreOffice. Pomocí tohoto objektu lze používat některé programy nebo objekty uživatelského rozhraní, například aktuální okno.

Funkce GetDefaultContext

Vrátí výchozí kontext process service factory, pokud existuje, jinak vrátí null.

Funkce GetProcessServiceManager

Vrátí službu typu ProcessServiceManager (centrální ServiceManager pro Uno).

Specifikátor GlobalScope

Chcete-li spravovat osobní nebo sdílené kontejnery knihoven (Makra aplikace nebo Moje makra) z dokumentu, použijte specifikátor GlobalScope.

Objekty aktivního dokumentu

Z aktivního dokumentu je možné používat následující objekty.

Objekt BasicLibraries

Objekt DialogLibraries

Objekt ThisComponent

ThisComponent představuje v makrech Basicu aktuální dokument. Adresuje aktivní komponentu, jejíž vlastnosti je možné číst a nastavovat a jejíž metody je možné volat. Vlastnosti a metody zpřístupněné přes ThisComponent závisí na typu dokumentu.

Objekt ThisDatabaseDocument

ThisDatabaseDocument odkazuje na aktivní dokument aplikace Base, jehož vlastnosti lze číst a nastavovat a jehož metody lze volat.

ThisDatabaseDocument vrátí objekt typu com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

Metody UNO

Pomocí následujících metod lze spravovat objekty UNO (Unified Network Objects) nebo se na ně dotazovat.

Funkce CreateUnoDialog

Vytvoří objekt typu Uno jazyka Basic, který představuje ovládací prvek dialogu typu Uno v průběhu programu jazyka Basic.

Funkce CreateUnoListener

Vytvoří instanci Listener.

Funkce CreateUnoService

Vytvoří instanci služby Uno se službou ProcessServiceManager.

Funkce CreateUnoServiceWithArguments

Vytvoří instanci služby UNO se službou ProcessServiceManager, a to včetně dodatečných volitelných argumentů.

Funkce CreateUnoStruct

Vytvoří instanci typu Uno structure.

Funkce CreateUnoValue

Vrátí objekt, který představuje striktně typovou hodnotu odkazující na typ Uno.

Funkce EqualUnoObjects

Vrátí True, pokud dva určené Basic Uno objekty představují stejnou instanci Uno objektu.

Funkce HasUnoInterfaces

Testuje, zda objekt Basic Uno podporuje určitá rozhraní Uno.

Funkce IsUnoStruct

Vrátí True, je-li daný objekt Uno struct.

Funkce CreateObject

Vytvoří UNO objekt. Na Windows může vytvořit také OLE objekty.

Tato metoda vytvoří instanci typu, který je předán jako parametr.

note

LibreOffice nabízí rozhraní pro programování aplikací (API), které umožňuje zacházet s komponentami LibreOffice z různých programovacích jazyků, a to s pomocí sady LibreOffice Software Development Kit (SDK). Další informace o API LibreOffice a Software Development Kitu naleznete na https://api.libreoffice.org.


Podpořte nás!