Objekt ThisDatabaseDocument

ThisDatabaseDocument odkazuje na aktivní dokument aplikace Base, jehož vlastnosti lze číst a nastavovat a jehož metody lze volat.

ThisDatabaseDocument vrátí objekt typu com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

Syntaxe:


    ThisDatabaseDocument
  

Pokud se aktivní okno netýká dokumentu Base, ThisDatabaseDocument vrátí Nothing.

tip

Pokud je aktivním oknem IDE jazyka Basic, objekt ThisDatabaseDocument vrátí databázi, která vlastní aktuální skript.


Příklad:

Následujícím způsobem je možné otevřít aktuální databázi „formName“ a maximalizovat ji:


    Dim form As Object
    ThisDatabaseDocument.CurrentController.connect("","")
    form = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName("formName").open )
    form.currentController.frame.ContainerWindow.IsMaximized = True
  

Podpořte nás!