Funkce StrConv

Převede řetězec tak, jak určuje typ převodu.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:

StrConv(string As String, Conversion As Integer, [ LCID ])

Návratová hodnota:

String

Parametry:

string: Jakýkoliv řetězec.

Conversion: Typ převodu, který se má provést. Typy jsou uvedeny v následující tabulce.

Převod

Hodnota

Popis

vbUpperCase

1

Převede znaky argumentu Text na velká písmena.

vbLowerCase

2

Převede znaky argumentu Text na malá písmena.

vbProperCase

3

Převede první písmeno každého slova argumentu Text na velká písmena.

vbWide

4

Převede úzké znaky (s poloviční šířkou) v argumentu Text na široké (s plnou šířkou).

vbNarrow

8

Převede široké znaky (s plnou šířkou) v argumentu Text na úzké (s poloviční šířkou).

vbKatakana

16

Převede znaky písma hiragana v argumentu Text na znaky písma katakana.

vbHiragana

32

Převede znaky písma katakana v argumentu Text na znaky písma hiragana.

vbUnicode

64

Převede znaky v argumentu Text na znaky Unicode, a to pomocí výchozího kódování systému.

vbFromUnicode

128

Převede znaky v argumentu Text z Unicode na výchozí kódování systému.


LCID: Nepovinné. ID národního prostředí jako desítkové číslo. Je-li tento parametr vynechán, předpokládá se ID národního prostředí systému. Dostupné hodnoty LCID naleznete v souboru msi-encodinglist.txt.

Příklad:


Option VBASupport 1
Option Explicit
Sub Test_StrConv
  Print StrConv("abc EFG hij", vbUpperCase) '= "ABC EFG HIJ"
  Print StrConv("abc EFG hij", vbLowerCase) ' = "abc efg hij"
  Print StrConv("abc EFG hij", vbProperCase) ' = "Abc Efg Hij"

  REM Převede úzké (jednobajtové) znaky řetězce na široké
  Print StrConv("ABCDEVB¥ì¥¹¥­¥å©", vbWide) ' = "ABCDEVB¥ì¥¹¥­¥å©"

  REM Převede široké (dvoubajtové) znaky řetězce na úzké (jednobajtové)
  Print StrConv("ABCD@$%23'?EG", vbNarrow) ' = "ABCD@$%23'?EG"

  REM Převede znaky písma hiragana na znaky písma katakana
  Print StrConv("かたかな", vbKatakana) ' = "カタカナ"

  REM Převede znaky písma katakana na znaky písma hiragana
  Print StrConv("カタカナ", vbHiragana) '= "かたかな"

  REM Předpokládá se kódování CP-1252 a národní prostředí en-US
  Dim x() As Byte
  x = StrConv("ÉϺ£ÊÐABC", vbFromUnicode)
  Print UBound(x) ' 8 znaků
  Print x(2) ' = 186
  Print StrConv(x, vbUnicode)' = "ÉϺ£ÊÐABC"
End Sub

Podpořte nás!