Objekt StarDesktop

Objekt StarDesktop představuje aplikaci LibreOffice. Pomocí tohoto objektu lze používat některé programy nebo objekty uživatelského rozhraní, například aktuální okno.

Příklad:


    Dim docURL As String
    Dim doc As Object, docProperties()
    docURL = ConvertToURL("C:\My Documents\example.odt")
    Rem com.sun.star.frame.Desktop
    doc = StarDesktop.LoadComponentFromURL(docURL, "_blank", 0, docProperties)
  

Podpořte nás!