Funkce Replace

Nahradí zadaný řetězec jiným.

Syntaxe:

Replace (Text As String, HledStr As String, NahrStr As String [, Začátek As Long [, Počet as Long [, Porovnání As Boolean]]]

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Text: Řetězec, který chcete změnit.

HledStr: Řetězec, který se má vyhledat.

NahrStr: Řetězec, který má být náhradou nalezeného řetězce.

Začátek: Číselný výraz, který značí pozici znaku, z níž se začne vyhledávat, a zároveň začátek řetězce, který se má vrátit.

Počet: Maximální počet toho, kolikrát se má text nahradit.

Porovnání: Nepovinný booleovský výraz, který určuje druh porovnávání. Hodnota tohoto parametru může být TRUE nebo FALSE. Výchozí hodnota TRUE určuje, že při porovnání textu nezáleží na velikosti znaků. Hodnota FALSE určuje binární porovnávání, u něhož na velikosti znaků záleží. Místo FALSE lze použít hodnotu 0 a místo TRUE hodnotu 1.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


    msgbox replace ("aBbcnnbnn", "b", "$", 1, 1, FALSE) 'vrátí "aB$cnnbnn"
    REM význam: "b" se má nahradit, avšak
    REM * pouze zapsané malými písmeny (6. parametr), proto jde až od druhý výskyt "b"
    REM * pouze první výskyt dané velikosti (5. parameter)
    msgbox replace ("ABCDEFGHI", "E", "*", 4)
    REM vrátí D*FGHI, protože vyhledávání začíná na pozici 4, která je zároveň začátkem vráceného řetězce
  

Podpořte nás!