Funkce Replace

Nahradí zadaný řetězec jiným.

Syntaxe:


    Replace (Expression As String, Find As String, Replace As String [, Start = 1 [, Count = -1 [, Compare = True]]]) As String
  

Potřebujete-li předat méně parametrů, použijte klíčová slova. Předávání hodnot pro méně parametrů pomocí pozic by znamenalo, že byste zadávali hodnoty pro všechny parametry před požadovaným bez ohledu na to, zda jsou povinné, nebo nikoli. Díky tomu by se hodnoty nacházely na správných pozicích. Pokud předáváte parametry pomocí názvu - za použití argumentů s klíčovými slovy - můžete všechny ostatní argumenty vynechat.

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Expression: Řetězec, který chcete změnit.

Find: Řetězec, který se má vyhledat.

Replace: Řetězec, který má být náhradou nalezeného řetězce.

Start: Číselný výraz, který značí pozici znaku, z níž se začne vyhledávat, a zároveň začátek řetězce, který se má vrátit.

Count: Nepovinný maximální počet toho, kolikrát se má text nahradit. Je-li nastaven na -1, nahradí se všechny vyhledané výskyty.

Compare: Nepovinný booleovský výraz, který určuje druh porovnávání. Hodnota tohoto parametru může být True nebo False. Výchozí hodnota True určuje, že při porovnání textu nezáleží na velikosti znaků. Hodnota False určuje binární porovnávání, u něhož na velikosti znaků záleží. Místo False lze použít hodnotu 0 a místo True hodnotu 1.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


    MsgBox Replace ("aBbcnnbnn", "b", "$", 1, 1, False) 'vrátí "aB$cnnbnn"
    REM význam: "b" se má nahradit, avšak
    REM * pouze zapsané malými písmeny (compare=False), proto jde až od druhý výskyt "b"
    REM * pouze první výskyt dané velikosti (count=1)
    MsgBox Replace ("ABCDEFGHI", "E", "*", 4)
    REM vrátí D*FGHI, protože vyhledávání začíná na pozici 4, která je zároveň začátkem vráceného řetězce
    MsgBox Replace("aBbcnnbnn", "b", "$£", compare:=False) 'vrátí "aB$£cnn$£nn"
    REM nahradí všechna (count = -1) "b" řetězcem "$£" při rozlišování velikosti písmen (compare=False) a od prvního písmena (start=1)
  

Podpořte nás!