Funkce Partition [VBA]

Vrátí řetězec, který značí, v jaké části vypočtené řady se číslo nachází.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:

Partition( Number, Start, Stop, Interval)

Návratová hodnota:

String

Parametry:

Number: Vyžadováno. Číslo, pro něž se má určit část řady.

Start: Vyžadováno. Celé číslo udávající dolní hodnotu rozmezí čísel.

Stop: Vyžadováno. Celé číslo udávající největší hodnotu rozmezí.

Interval: Vyžadováno. Celé číslo udávající velikost části v daném rozmezí čísel (mezi hodnotami Start a Stop).

Příklad:


    Option VBASupport 1
    Option Explicit
    Sub Test_Partition
      Dim retStr As String
      retStr = Partition(20, 0, 98, 5)
      print "20:24 číslo 20 se nachází v části: " & retStr
      retStr = Partition(20, 0, 99, 1)
      print " 20: 20 číslo 20 se nachází v části: " & retStr
      retStr = Partition(120, 0, 99, 5)
      print "100: číslo 120 se nachází v části: " & retStr
      retStr = Partition(-5, 0, 99, 5)
      print "  : -1 číslo -5 se nachází v části: " & retStr
      retStr = Partition(2, 0, 5, 2)
      print " 2: 3 číslo 2 se nachází v části: " & retStr
    End Sub
  

Podpořte nás!