Nástrojová lišta Makro

Nástrojová lišta Makro obsahuje příkazy pro vytváření, úpravu a spouštění maker.

Knihovna

Vyberte knihovnu, kterou chcete upravit. První modul zvolené knihovny bude zobrazen v prostředí Basic IDE.

Seznam knihoven

Seznam knihoven

Přeložit

Přeloží makro v jazyce Basic. Makro musíte přeložit vždy po provedení změn nebo pokud používá jednoduché nebo procedurální kroky.

Ikona Zkompilovat

Přeložit

Spustit

Spustí první makro aktuálního modulu.

Ikonka

Spustit

Zastavit

Zastaví běh aktuálního makra.

Ikona

Zastavit

Krok procedury

Spustí makro a zastaví jej za další procedurou.

Ikonka

Krok procedury

Jeden krok

Spustí makro a zastaví jej za dalším příkazem.

Ikonka

Jeden krok

Krokovat s vystoupením

Přejde zpět na předchozí proceduru v aktuálním makru.

Ikona Krokovat s vystoupením

Krokovat s vystoupením

Bod přerušení

Vloží bod přerušení do programu.

Ikonka

Bod přerušení

Spravovat body přerušení

Vyvolá dialogové okno pro správu bodů přerušení.

Ikona

Spravovat body přerušení

Povolit kukátko

Klepnutím na tuto ikonu je možné sledovat proměnnou v makru. Obsah proměnné se zobrazí ve zvláštním okně.

Ikonka

Povolit kukátko

Katalog objektů

Otevře panel Objekty, ve kterém jsou zobrazeny objekty jazyka Basic.

Ikonka

Katalog objektů

Makra

Otevře dialog Makro.

Ikona Makra

Makra

Moduly

Klepněte zde pro otevření dialogu Správce maker.

Ikona Moduly

Moduly

Najít závorky

Zvýrazní text uzavřený do dvou odpovídajících závorek. Umístěte textový kurzor před otevírací nebo uzavírací závorku a potom klepněte na tuto ikonku.

Ikona Najít závorky

Najít závorky

Vložit zdrojový text

Otevře zdrojový kód v jazyce Basic v okně prostředí Basic IDE.

Ikonka

Vložit zdrojový text

Uložit zdroj jako

Uloží zdrojový text vybraného makra Basic.

Ikonka

Uložit zdroj jako

Importovat dialog

Vyvolá dialog "Otevřít", kterým importujete soubor s dialogem BASIC.

Pokud má importovaný dialog název, který již v knihovně existuje, zobrazí se zpráva, kde můžete zvolit přejmenování dialogu. V takovém případě se dialog přejmenuje na nejbližší volný "automatický" název jako při vytváření nového dialogu. Případně můžete nahradit existující dialog importovaným souborem. Pokud klepnete na Zrušit, dialog se neimportuje.

Dialog může obsahovat data pro lokalizaci. Při importu může nastat nesoulad stavu lokalizace aplikace.

Pokud importované dialogové okno obsahuje méně jazyků než knihovna nebo pokud není vůbec lokalizované, nové jazyky se do něj automaticky vloží, ale budou obsahovat řetězce ve výchozím národním prostředí tohoto okna.

Pokud importované dialogové okno obsahuje více jazyků než knihovna nebo pokud není knihovna lokalizovaná, zobrazí se zpráva s výběrem Přidat, Vynechat a Zrušit.

Ikona

Importovat dialog

Exportovat dialog

V editoru dialogů vyvolá tento příkaz dialog "Uložit jako", kterým exportujete aktuální dialog BASIC.

Ikona

Exportovat dialog

Podpořte nás!