Klávesové zkratky v Basic IDE

V Basic IDE je možné používat následující klávesové zkratky:

Činnost

Klávesová zkratka

Spustí kód od prvního řádku, nebo aktuálního bodu přerušení, pokud zde program dříve zastavil.

F5

Stop

Shift+F5

Přidá kukátko pro proměnnou na pozici kurzoru.

F7

Jeden krok pro každý příkaz. Začíná od prvního řádku programu nebo příkazu, kde skončilo vykonávání programu.

F8

Jeden krok jako s F8, ale funkce se považuje za jeden příkaz.

Shift+F8

Nastaví nebo odstraní bod přerušení na aktuálním řádku nebo všechny body přerušení v současném výběru.

F9

Zapne/vypne bod přerušení na aktuálním řádku nebo všechny body přerušení v současném výběru.

Shift+F9


Běžící makro lze přerušit pomocí Shift++Q také mimo Basic IDE. Pokud jste v Basic IDE a makro se zastaví na bodu přerušení, Shift++Q zastaví provádění makra, ale poznáte to až po F5, F8 nebo Shift+F8.

Podpořte nás!