Fragmenty syntaxe

Fragmenty syntaxe jazyka LibreOffice Basic.

Fragment argumentu

Fragment argumentů


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  

Parametry

Optional: Tento argument není povinný.

ByRef: Tento argument je předáván odkazem. Jedná se o výchozí nastavení.

ByVal: Tento argument je předáván hodnotou. Jeho hodnota může být volaným podprogramem změněna.

char: Znak deklarace typu.

typename: Název primitivního datového typu. Lze uvést také typy definované v knihovně nebo v modulu.

= expression: Určuje výchozí hodnotu argumentu, odpovídající deklarovanému typu. Každý argument s výchozí hodnotou je nutné označit jako Optional.

ParamArray: Použijte jej v případě, že není znám počet parametrů. Typickým případem jsou uživatelem definované funkce v Calcu. Použití ParamArray by se mělo omezit na poslední argument procedury.

tip

Použití možnosti ParamArray nebo = expression vyžaduje, aby bylo před spustitelným programem v modulu zadáno Option Compatible.


warning

Při použití volby Option VBASupport 1 se argumenty, které jsou označeny jako Optional, ale nemají výchozí hodnotu (= expression), se inicializují podle svých datových typů (kromě typu Variant).


Fragment pole

Fragment pole


   ( [[start To] end], .. )
  

Parametry

start: Dolní hranice rozměru.

end: Horní hranice rozměru.

Více rozměrů pole se značí pomocí čárky (,).

Fragment názvu typu

Fragment primitivních datových typů


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  

Fragment znaku

Fragment znaku deklarace typu


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Podpořte nás!