Příkaz Enum [VBA]

Definuje výčty nebo skupiny konstant nepatřící mezi UNO. Výčty usnadňují programování a zlepšují čitelnost kódu.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:

Syntaxe příkazu Enum


    Enum list_name
      ' Object Statement block
    End Enum ' list_name
  

Parametry:

Určitý výčet seskupuje hodnoty, které spolu vzájemně logicky souvisejí.

Příklad:


    Option VBASupport 1
    Private Enum _WindowManager
      W1ND0WS = 1 ' Windows
      OS2PM = 2 ' OS/2 Presentation Manager
      MACINTOSH = 3 ' Macintosh
      MOTIF = 4 ' Motif Window Manager / Unix-like
      OPENLOOK = 5 ' Open Look / Unix-like
    End Enum
    Public Function WindowManager() As Object
      WindowManager = _WindowManager
    End Function ' <library>.<module>.WindowManager.XXX
  
note

Hodnoty výčtu jsou představovány datovým typem Long. K výčtům lze veřejně přistupovat pomocí funkcí. Názvy výčtů a jejich hodnot musí být jedinečné v rámci knihovny a napříč moduly.


Použití

Zobrazení skupiny konstantních hodnot WindowManager:


    Dim winMgr As Object : winMgr = <library>.<module>.WindowManager
    With winMgr
      Print .MACINTOSH, .MOTIF, .OPENLOOK, .OS2PM, .W1ND0WS
    End With
  
tip

Výčty je možné rozšířit na jiné datové typy pomocí definic příkazu Type. Tento způsob je ukázán v části Volání skriptů Pythonu z Basicu.


Příkaz Const, konstanty

Příkaz Option VBASupport

Příkaz With

Podpořte nás!