Funkce DoEvents

Přesune během provádění makra ovládání na operační systém, který tak může zpracovat čekající události.

note

DoEvents zajišťuje kompatibilitu s VBA. Vždy vrátí 0. Použité této funkce v LibreOffice není nutné.


Syntaxe:


    [Call] DoEvents[()] As Integer
  

Příklad:

V obou příkladech je v první buňce nově otevřeného dokumentu Calcu nastaveno počítadlo s postupně rostoucí hodnotou.


   Sub DoEventsExample
     Dim i As Long, sheet As Object, cell As Object
     sheet = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0) ' list 1
     cell = sheet.getCellByPosition(0,0) ' buňka A1
     For i = 1 To 20000
       cell.setString(Str(i))
       DoEvents
     Next i
   End Sub ' DoEventsExample
  

   Sub DoEvents_example
     Dim i As Long, ui As Object
     GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   	Set ui = CreateScriptService("SFDocuments.Calc", ThisComponent)
     For i = 1 To 20000
       ui.SetValue("A1", i)
       DoEvents
     Next i
     ui.Dispose()
   End Sub ' DoEvents_example
  

Podpořte nás!