Jak číst diagramy syntaxe a příkazů

Diagramy syntaxe a konvence zápisu příkazů jazyka LibreOffice Basic se řídí těmito typografickými pravidly:

Syntaxe jednořádkového příkazu v LibreOffice Basic může být následující:

Příklad diagramu

Syntaxe příkazu

Sada příkazů jazyka LibreOffice Basic - s volitelným návěstím - používá k jejich oddělení znak : a lze ji zakončit volitelným komentářem, který je uvozen znakem apostrofu nebo pomocí REM.

Diagram fragmentu

Příklad zápisu

[ [label:] statement [: …] ] [{REM|'} text]

Sada příkazů jazyka LibreOffice Basic - s volitelným návěstím - používá k jejich oddělení znak : a lze ji zakončit volitelným komentářem, který je uvozen znakem apostrofu nebo pomocí REM.

Příklad:


    Sub Main
      GoTo there ' přeskočí první příkaz
      here: Print 1, : there: Print 2 REM místo pro vysvětlující text
    End Sub
  

Podpořte nás!