Příkaz Option Compatible

Option Compatible zapíná na úrovni modulu režim kompilátoru Basicu kompatibilní s VBA.

warning

Tento příkaz je nutné přidat v modulu před spustitelný program.


note

Funkce CompatibilityMode() určuje režim běhu programů a ovlivňuje, jak se bude po nastavení nebo zrušení tohoto režimu vykonávat veškerý kód.


Tato funkce může ovlivnit následující situace:

note

Option Compatible je nutné použít při vytváření modulů tříd.


Syntaxe:

Option Compatible

Příklad:

Speciální znaky jako identifikátory


    Option Compatible
    ' S tímto příkazem kód funguje, bez něj by nastala chyba při kompilování
    Sub Main
      ä = 10
      print ä
    End Sub
  
tip

Příkaz Option Compatible je automaticky nastaven příkazem Option VBAsupport 1.


Změna rozsahu platnosti proměnných pomocí funkce CompatibilityMode() je uvedena v části Použití procedur a funkcí.

Příklady s moduly tříd naleznete v částech Rozpoznávání operačního systému a Zjišťování informací o relaci. Další příklady použití režimu kompilátoru OptionCompatible obsahuje sdílená knihovna Basicu Access2Base.

Podpořte nás!