Funkce CompatibilityMode()

Funkce CompatibilityMode() určuje či zjišťuje režim běhu programů. Ovlivňuje, jak se bude po nastavení nebo zrušení tohoto režimu vykonávat veškerý kód.

warning

Používejte tuto funkci opatrně, například ji omezte na převody dokumentů.


Syntaxe:


   CompatibilityMode(Optional Enable As Boolean) As Boolean
  

Návratová hodnota:

Funkce CompatibilityMode vždy vrátí režim, který je aktivní po jejím provedení. Tj. zavoláte-li ji s argumentem, vrátí nový režim, v opačném případě vrátí aktivní režim a nezmění jej.

Parametry:

Enable: Je-li tento argument zadán, nastaví nebo zruší nastavení nového režimu kompatibility.

note

Funkce CompatibilityMode se vztahuje k možnosti Option VBASupport 1, pro kterou vždy vrátí True. Nesouvisí s direktivou kompilátoru Option Compatible.


Tato funkce může ovlivnit následující situace:

Příklad:

Za předpokladu, že adresář file:///home/me/Test není prázdný


   Sub RemoveDir
   

MsgBox CompatibilityMode() ' False

CompatibilityMode( True ) RmDir( "file:///home/me/Test" ) CompatibilityMode False

MsgBox CompatibilityMode ' False

End Sub

S CompatibilityMode(True) nastane v programu chyba, v opačném případě bude smazání adresář Test a veškerý jeho obsah.

Příklad:

Změna chování funkce Dir


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( Enable := True )  ' Zobrazí také běžné soubory
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
    CompatibilityMode Enable := False ' Zobrazí pouze adresáře
  End Sub
  

Podpořte nás!