Funkce CompatibilityMode()

Funkce CompatibilityMode() určuje režim běhu programů a ovlivňuje, jak se bude po nastavení nebo zrušení tohoto režimu vykonávat veškerý kód.

warning

Používejte tuto funkci opatrně, například ji omezte na převody dokumentů.


note

Option Compatible zapíná na úrovni modulu pro interpret jazyka LibreOffice Basic kompatibilitu s VBA.


Tato funkce může ovlivnit následující situace:

note

Funkce CompatibilityMode() může být nezbytná při používání režimů kompilátoru Option Compatible nebo Option VBASupport.


Syntaxe:

CompatibilityMode(True | False)

Příklad:

Za předpokladu, že adresář file:///home/me/Test není prázdný


    Sub RemoveDir
      CompatibilityMode( true )
      RmDir( "file:///home/me/Test" )
    End Sub
  

S CompatibilityMode( true ) je výsledkem programu chyba, v opačném případě se adresář Test a veškerý jeho obsah smažou.

Příklad:

Změna chování funkce Dir


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( true )  ' Zobrazí také běžné soubory
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
  End Sub
  

Jednoduché příklady využívající Option Compatible naleznete v částech Rozpoznávání operačního systému a Zjišťování informací o relaci. Další příklady použití režimu kompilátoru OptionCompatible obsahuje sdílená knihovna Basicu Access2Base.

Změna rozsahu platnosti proměnných pomocí funkce CompatibilityMode() je uvedena v části Použití procedur a funkcí.

Podpořte nás!