Příkaz Option ClassModule

Určuje u modulu, že se jedná o modul třídy obsahující členy, vlastnosti, procedury a funkce.

warning

Tento příkaz je nutné přidat v modulu před spustitelný program.


Parametry:

Tento příkaz je nutné použít spolu s příkazem Option Compatible nebo Option VBASupport 1. První z nich povolí režim kompatibility s VBA, zatímco druhý navíc ke kompatibilitě vynutí podporu VBA.

Syntaxe:

Option ClassModule

Příklad:


     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' Místo pro volitelné členy
       
     Private Sub Class_Initialize()
       ' Místo pro nepovinný kód konstruktoru
     End Sub ' Konstruktor
     Private Sub Class_Terminate()
       ' Místo pro nepovinný kód destruktoru
     End Sub ' Destruktor
       
     ' Místo pro vlastnosti.
       
     ' Místo pro funkce a procedury.
       
   

Podpořte nás!