Funkce GetPathSeparator

Vrátí na operačním systému závislý oddělovač adresářů používaný při určování cesty k souboru.

Syntaxe:

GetPathSeparator()

Návratová hodnota:

String

Parametry:

Žádné.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


    Sub ExampleGetPathSeparator
      MsgBox GetPathSeparator()
    End Sub
  

Je doporučeno používat:

Funkci ConvertFromURL pro převod adresy URL souboru na název souboru v systému.

Funkci ConvertToURL pro převod názvu souboru v systému na adresu URL souboru.

Viz také zápis adresy URL

Podpořte nás!