Možnosti kompilátoru a podmínky běhu programů

Možnosti kompilátoru, určované na úrovni modulu, mají vliv na kontroly, které provádí kompilátor jazyka LibreOffice, a na chybové zprávy. Syntaxe Basicu a použitá sada instrukcí se mohou odlišovat podle toho, které možnosti se používají. Čím méně možností Option použijete, tím bude jazyk LibreOffice Basic prostší a tolerantnější. Více možností Option znamená kontrolovanější jazyk Basic s více pravidly.

note

Možnosti kompilátoru je nutné určit před spustitelným kódem programu v modulu.


Syntaxe:

Diagram příkazu Option

Příkaz Option Base

Definuje nejnižší index pro pole jako 0 nebo 1.

Příkaz Option ClassModule

Určuje u modulu, že se jedná o modul třídy obsahující členy, vlastnosti, procedury a funkce.

Příkaz Option Compatible

Option Compatible rozšiřuje kompilátor a běhové prostředí jazyka LibreOffice Basic a tím umožňuje používat další konstrukty tohoto jazyka.

Funkce CompatibilityMode()

Funkce CompatibilityMode() určuje či zjišťuje režim běhu programů. Ovlivňuje, jak se bude po nastavení nebo zrušení tohoto režimu vykonávat veškerý kód.

Příkaz Option Explicit

Určuje, že je třeba každou proměnnou v programu explicitně deklarovat příkazem Dim.

Option Private Module

Určuje, že rozsah platnosti modulu bude stejný, jako má knihovna Basicu, ke které náleží.

Příkaz Option VBASupport

Určuje, že LibreOffice Basic bude podporovat některé příkazy, funkce a objekty VBA.

warning

Možnosti určené na úrovni modulu mají vliv také na podmínky běhů programů v jazyce LibreOffice Basic. Chování instrukcí Basicu se proto může lišit.


Podpořte nás!