Makro

Vyberte makro, které chcete spustit, je-li vybrán určený obrázek, rámec nebo objekt OLE. V závislosti na vybraném objektu je tato funkce buď na kartě Makro dialogového okna Objekt, nebo v dialogovém okně Přiřadit makro.

Událost

Seznam událostí, které se vztahují k makrům aktuálně přiřazeným vybranému objektu.

Následující tabulka popisuje makra a události, které lze spojit s objekty v dokumentech:

Událost

Spouštěč události

Objekt OLE

Obrázek

Rámec

Automatický text

Oblast obrázkových map

Hypertextový odkaz

Klepnutí na objekt

Objekt je vybrán.

Myš na objektu

Ukazatel myši se přesune nad objekt.

Provést hypertextový odkaz

Klepnutí na hypertextový odkaz přiřazený objektu.

Myš opouští objekt

Ukazatel myši opustí objekt.

Obrázek byl úspěšně načten

Úspěšné načtení obrázku.

Načítání obrázku ukončeno

Načítání obrázků je zastaveno uživatelem (např. při stahování stránky).

Obrázek nebylo možné načíst

Obrázky nelze úspěšně načíst (např. nebyl nalezen obrázek).

Vkládání alfanumerických znaků

Je zadán text z klávesnice.

Vkládání jiných než alfanumerických znaků

Z klávesnice jsou zadány netisknutelné znaky, např. tabulátory nebo odřádkování.

Změnit velikost rámce

Je změněna velikost rámce pomocí myši.

Přesunout rámec

Rámec je přesunut pomocí myši.

Před vložením automatického textu

Před vložením bloku textu.

Po vložení automatického textu

Po vložení bloku textu.


Makra

Vyberte makro, které chcete spustit, pokud nastane vybraná událost.

S pomocí rámců je možné funkce spojit s událostmi. Funkce potom rozezná, zda zpracovává událost nebo aplikaci LibreOffice Writer.

Kategorie

Seznam dokumentů a aplikací LibreOffice. Klepněte na název umístění, kam chcete uložit makra.

Název makra

Seznam dostupných maker. Klepněte na makro, které chcete přiřadit vybranému objektu.

Přiřadit

Přiřadí vybrané makro určené události. Přiřazená makra se spouští po této události.

Odstranit

Odebere makro, které je přiřazeno vybranému objektu.

Výběr makra

Vybere makro, které chcete přiřadit.

Podpořte nás!