FormatNumber [VBA]

Vrátí řetězec se zformátovaným číselným výrazem.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


    FormatNumber( expression As Variant, [numDigitsAfterDecimal As Integer], [includeLeadingDigit As Integer], _
      [useParensForNegativeNumbers As Integer], [groupDigits As Integer] ) As String
  

Návratová hodnota:

String

Parametry:

expression: Required. A numeric expression to be formatted. If expression is a string, then the decimal and thousands separator need to be localized.

numDigitsAfterDecimal: Nepovinné. Číselná hodnota určující počet číslic, který se má zobrazit za desetinnou čárkou. Je-li vynecháno, výchozí hodnotou je -1, což znamená, že by se mělo použít národní nastavení uživatelského rozhraní.

includeLeadingDigit: Nepovinné. Hodnota výčtu vbTriState určující, zda se mají zobrazovat úvodní nuly.

useParensForNegativeNumbers: Nepovinné. Hodnota výčtu vbTriState, která určuje, zda se mají záporná čísla zobrazovat v závorkách.

groupDigits: Nepovinné. Hodnota výčtu vbTriState, která určuje, zda se mají číslice seskupovat (do tisíců apod.) s využitím oddělovače podle místního nastavení systému.

Chybové kódy:

13 Datové typy nesouhlasí

Příklad:


    Sub TestFormatNumber
    testName = "Test 1: positive, 2 decimals"
    str2 = "12.20"
    str1 = FormatNumber("12.2", 2, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 2: negative, 20 decimals, use leading zero"
    str2 = "-0.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-.2", 20, vbTrue, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 3: negative, 20 decimals, no leading zero"
    str2 = "-.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-0.2", 20, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 4: negative, no leading zero, use parens"
    str2 = "(.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbFalse, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 5: negative, default leading zero, use parens"
    str2 = "(0.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbUseDefault, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 6: group digits"
    str2 = "-12,345,678.00"
    str1 = FormatNumber("-12345678", -1, vbUseDefault, vbUseDefault, vbTrue)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)
    End Sub
  

Podpořte nás!