Funkce Round [VBA]

Zaokrouhlí číselnou hodnotu na daný počet desetinných míst.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Tato funkce implementuje pravidlo zaokrouhlování známé jako „zaokrouhlování na sudou“. Podle něj se tehdy, když je rozdíl mezi zaokrouhlovaným číslem a nejbližším celým číslem roven 0,5, číslo se zaokrouhlí na nejbližší sudé číslo. Příklady s tímto pravidlem následují níže.

note

Mějte na paměti, že se funkce VBA Round odlišuje od funkce Round z aplikace LibreOffice Calc. Jestliže je v Calcu rozdíl mezi zaokrouhlovaným číslem a nejbližším celým číslem přesně 0,5, číslo se zaokrouhlí nahoru. Například číslo 2,5 se tak zaokrouhlí na 3, zatímco funkce VBA Round zaokrouhlí hodnotu 2,5 na 2 podle pravidla „zaokrouhlování na sudou“.


Syntaxe:

Round(expression [,numdecimalplaces])

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

expression: Číselný výraz, který se má zaokrouhlit.

numdecimalplaces: Nepovinný argument, který určuje, na kolik desetinných míst se má číslo zaokrouhlit. Výchozí hodnota je 0.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


  Option VBASupport 1
  Sub Example_Round
    Dim r 
    r = Pi
    print r ' 3,14159265358979
    print Round(r, 5) ' 3,14159
    r = exp(1)
    print r ' 2,71828182845904
    print Round(r) ' 3
  End Sub
 

Následující příklady ilustrují pravidlo „zaokrouhlování na sudou“:


  ' Zaokrouhlování na nejbližší celé číslo (decimalplaces = 0)
  MsgBox Round(3.5) ' 4
  MsgBox Round(4.5) ' 4
  MsgBox Round(5.5) ' 6
  MsgBox Round(6.5) ' 6
  ' Zaokrouhlování na 2 desetinná místa (decimalplaces = 2)
  MsgBox Round(1.555, 2) ' 1.56
  MsgBox Round(1.565, 2) ' 1.56
  MsgBox Round(1.575, 2) ' 1.58
  MsgBox Round(1.585, 2) ' 1.58
 

Podpořte nás!