Funkce Round [VBA]

Funkce Round vrátí číslo zaokrouhlené na zadaný počet číslic.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

expression: Vyžadováno. Číselný výraz, který se má zaokrouhlit.

numdecimalplaces: Nepovinné. Určuje, na kolik desetinných míst se má číslo zaokrouhlit. Výchozí je 0.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Podpořte nás!