Funkce Input [VBA]

Vrátí hodnotu z otevřeného proudu vstupního nebo binárního souboru (String).

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


    Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)
  

Návratová hodnota:

String

Parametry:

Number: Vyžadováno. Číselný výraz určující počet znaků, které se mají vrátit.

#: Nepovinné.

FileNumber: Vyžadováno. Jakékoliv platné číslo souboru.

Chybové kódy:

6 Přetečení

52 Neplatný název nebo číslo souboru

62 Čtení překročilo konec souboru (EOF)

Příklad:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Input
      Dim MyData
      Open "MyDataFile.txt" For Input As #1
      Do While Not EOF(1)
        MyData = Input(1, #1)
        Print MyData
      Loop
      Close #1
    End Sub
  

Podpořte nás!