Funkce MonthName [VBA]

Funkce MonthName vrátí pro zadané číslo měsíce jeho lokalizovaný název.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Návratová hodnota:

String

Parametry:

Month: Hodnota od 1 do 12, leden až prosinec, pro niž se má vrátit lokalizovaný název měsíce.

Abbreviate: Nepovinné. Booleovská hodnota určující, zda má být název měsíce zkrácen.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

Podpořte nás!