Funkce WeekdayName [VBA]

Funkce WeekdayName vrátí název určitého dne v týdnu.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


    WeekdayName(Weekday as Integer [,Abbreviate as Boolean [,FirstDayofWeek as Integer]])
  

Návratová hodnota:

String

Parametry:

Weekday: Hodnota dne od 1 do 7, pondělí až neděle, jehož název se má zjistit.

Abbreviate: Nepovinné. Booleovská hodnota určující, zda má být název dne zkrácen.

FirstDayofWeek: Nepovinné. Určuje první den v týdnu.

První den v týdnu:

Pojmenovaná konstanta

Hodnota

Popis

vbUseSystemDayOfWeek

0

Použije nastavení API National Language Support (NLS)

vbSun­day

1

Neděle (výchozí)

vbMonday

2

Pondělí

vbTuesday

3

Úterý

vbWednesday

4

Středa

vbThursday

5

Čtvrtek

vbFriday

6

Pátek

vbSaturday

7

Sobota


Chybové kódy:

Žádné

Příklad:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_WeekdayName
     Dim tgf as Integer
     tgf = 6
     print tgf &" "& WeekdayName(tgf,False,vbSunday)
    End Sub
  

Podpořte nás!