Funkce FormatDateTime [VBA]

Použije formát data a/nebo času na výraz pro datum a vrátí výsledek jako řetězec.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


    FormatDateTime (Date As Date [, NamedFormat As Integer])
  

Návratová hodnota:

String

Parametry:

Date: Výraz pro datum, který se má zformátovat.

NamedFormat: Nepovinná hodnota výčtu vbDateTimeFormat určující formát, který se na výraz pro datum a čas použije. Je-li vynechána, použije se hodnota vbGeneralDate.

Formáty data a času (výčet vbDateTimeFormat)

Pojmenovaná konstanta

Hodnota

Popis

vbGeneralDate

0

Zobrazí datum a/nebo čas podle systémového nastavení obecného data. Jedná-li se pouze o datum, čas se nezobrazí; jedná-li se pouze o čas, nezobrazí se datum.

vbLongDate

1

Zobrazí datum pomocí dlouhého formátu data určeného v místních nastavením počítače.

vbShortDate

2

Zobrazí datum pomocí krátkého formátu data určeného v místních nastavením počítače.

vbLongTime

3

Zobrazí čas podle dlouhého formátu času z nastavení systému.

vbShortTime

4

Zobrazí čas pomocí 24hodinového formátu (hh:mm).


Chybové kódy:

13 Datové typy nesouhlasí

Příklad:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub DateFormat
     Dim d as Date
     d = ("1958-01-29 00:25")
     msgbox("Obecný formát data: " & FormatDateTime(d))
     msgbox("Dlouhý formát data: " & FormatDateTime(d,vbLongDate))
     msgbox("Krátký formát data: " & FormatDateTime(d,vbShortDate))
     msgbox("Dlouhý formát času: " & FormatDateTime(d,3))
     msgbox("Dlouhý formát času: " & FormatDateTime(d,3))
    End Sub
  

Podpořte nás!