Funkce Rate [VBA]

Vrací úrokovou sazbu úvěru nebo investice.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


Rate( NPer as Double, Pmt as Double, PV as Double [FV as Variant], [Due as Variant], [Guess as Variant] )

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

NPer je celkový počet období, během kterých je splátka placena.

Pmt je pravidelná platba uskutečněná za období.

PV je současná hodnota půjčky nebo investice.

FV (nepovinné) je budoucí hodnota půjčky nebo investice.

Due (nepovinné) určuje, jestli je splátka splatná k začátku, nebo ke konci období.

0 - splátka je splatná ke konci období,

1 - splátka je splatná k začátku období.

Guess (nepovinné) určuje očekávanou hodnotu úroku pomocí iterativního výpočtu.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleRate
' Vypočítá úrokovou sazbu pro splácení půjčky 100 000 dolarů
' za 6 let s platbami 1500 dolarů uskutečňovanými na konci měsíce.
 Dim mRate As Double
 mRate = Rate( 72, -1500, 100000 )
 print mRate' mRate je vypočteno jako 0,00213778025343334
End sub

Podpořte nás!