Funkce PV [VBA]

Vrátí současnou hodnotu investice vycházející z posloupnosti pravidelných plateb.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Rate je úrok splátek.

NPer je celkový počet období, během kterých je splátka placena.

Pmt je pravidelná platba uskutečněná za období.

FV (nepovinné) je budoucí hodnota půjčky nebo investice.

Due (nepovinné) určuje, jestli je splátka splatná k začátku, nebo ke konci období.

0 - splátka je splatná ke konci období,

1 - splátka je splatná k začátku období.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePV
' Vypočítá současnou hodnotu splátky, která je placena ve výši 1000 dolarů měsíčně po dobu 6 let.
' Roční úrok je 10 % a platby se uskutečňují na konci měsíce.
Dim pv1 As Double
pv1 = PV( 0.1/12, 72, -1000 )
print pv1 ' pv1 je vypočteno jako 53978,6654781073.
End Sub

Podpořte nás!