Funkce PPmt [VBA]

Vrátí podíl základní jistiny v anuitní splátce za dané období při pravidelných konstantních platbách a konstantní úrokové sazbě.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


Pmt( Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Rate je úrok splátek.

Per Počet období, za která chcete podíl základní jistiny vypočítat (musí se jednat o celé číslo mezi 1 a Nper).

NPer je celkový počet období, během kterých je splátka placena.

PV je (současná) peněžní hodnota investice.

FV (nepovinné) je budoucí hodnota půjčky nebo investice.

Due (nepovinné) určuje, jestli je splátka splatná k začátku, nebo ke konci období.

0 - splátka je splatná ke konci období,

1 - splátka je splatná k začátku období.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePPmt
' Vypočítá podíl základní listiny během 4. a 5. měsíce pro půjčku, která má být plně splacena
' za 6 let. Roční úrok je 10 % a platby se uskutečňují na konci měsíce.
Dim ppMth4 As Double
Dim ppMth5 As Double
' Podíl základní jistiny během 4. měsíce:
ppMth4 = PPmt( 0.1/12, 4, 72, 100000 )
print ppMth4 ' ppMth4 je vypočteno jako -1044,94463903636.
' Podíl základní jistiny během 5. měsíce:
ppMth5 = PPmt( 0.1/12, 5, 72, 100000 )
print ppMth5 ' ppMth5 je vypočteno jako -1053,65251102833.
End Sub

Podpořte nás!