Funkce Pmt [VBA]

Vypočítá konstantní výši periodické platby pro půjčku nebo investici.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double , PV as Double , [FV as Variant], [Due as Variant] )

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Rate je úrok splátek.

NPer je celkový počet období, během kterých je splátka placena.

PV je (současná) peněžní hodnota investice.

FV (nepovinné) je budoucí hodnota půjčky nebo investice.

Due (nepovinné) určuje, jestli je splátka splatná k začátku, nebo ke konci období.

0 - splátka je splatná ke konci období,

1 - splátka je splatná k začátku období.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


REM ***** BASIC *****
Option VBASUPPORT 1
' Vypočítá výši měsíční platby pro půjčku, která má být plně splacena za 6 let.
' Roční úrok je 10 % a platby se uskutečňují na konci měsíce.
Sub ExamplePmt
 Dim myPmt As Double
 myPmt = Pmt( 0.1/12, 72, 100000 )
 print MyPmt 'je vypočteno jako -1852,58377757705
End Sub

Podpořte nás!