Funkce NPV [VBA]

Vypočítá čistou současnou hodnotu investice na základě úroku a řady vkladů a výběrů.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Rate je diskontovaná sazba pro období.

Values() je pole představující vklady (kladné hodnoty) nebo výběry (záporné hodnoty).

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPV
 Dim r As Double
 Dim pValues(5) as Double
 pValues(0) = 100
 pValues(1) = 100
 pValues(2) = 100
 pValues(3) = -300
 pValues(4) = 100
 pValues(5) = 100
 r = 0.06
 p = NPV( r, pValues)
 Print p ' vrátí 174,894967305331
End Sub

Podpořte nás!