Funkce NPer [VBA]

Vypočítá počet období pro půjčku nebo investici.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


NPer (Rate as Double, Pmt as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Rate je úrok splátek.

Pmt je splátka placená pravidelně za období.

PV je (současná) peněžní hodnota investice.

FV (nepovinné) je budoucí hodnota půjčky nebo investice.

Due (nepovinné) určuje, jestli je splátka splatná k začátku, nebo ke konci období.

0 - splátka je splatná ke konci období,

1 - splátka je splatná k začátku období.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPer
 Dim period As Double
 period = NPer( 0.06, 153.75, 2600)
 Print period ' vrátí -12,02. Splácení bude trvat 12,02 období.
End Sub

Podpořte nás!