Funkce IRR [VBA]

Vypočítá vnitřní výnosové procento investice.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


IRR(ValueArray as Double , [Guess as Variant]) As Double

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

ValueArray: Pole hodnot peněžního toku v pravidelných intervalech, alespoň jedna hodnota musí být záporná (platby) a alespoň jedna hodnota musí být kladná (příjmy).

Guess: Počáteční odhad, kolik může IRR být.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' vrátí 11,3321028236252, vnitřní výnosové procento peněžního toku.
End Sub

Podpořte nás!