Funkce IPmt [VBA]

Vypočítá výši úroku z jistiny pro investici s pravidelnými platbami a konstantní úrokovou mírou.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


IPmt(Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Rate je úrok splátek.

Per je období, pro které chcete spočítat složenou úrokovou míru. Per=NPER, pokud chcete spočítat složenou úrokovou míru pro poslední období.

NPer je celkový počet období, během kterých je splátka placena.

PV je aktuální hodnota v řadě plateb.

FV (nepovinné) je požadovaná (budoucí) hodnota na konci období.

Due (nepovinné) je datum splatnosti pro pravidelné platby.

0 - splátka je splatná ke konci období,

1 - splátka je splatná k začátku období.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleIPmt
 Dim myIPmt As Double
 myIPmt = IPmt(0.05,5,7,15000)
 Print myIPmt ' vrátí -352,97 měnových jednotek. Úrok z úroků během pátého období (roku) je 352,97 měnových jednotek.
End Sub

Podpořte nás!