Funkce FV [VBA]

Vrátí budoucí hodnotu investice vypočtenou na základě pravidelných konstantních plateb a konstantní úrokové míry.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


FV(Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [PV as Variant], [Due as Variant])

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Rate je úrok splátek.

NPer je celkový počet období (období s platbou).

Pmt je splátka placená pravidelně za období.

PV (nepovinné) je (současná) peněžní hodnota investice.

Due (nepovinné) určuje, jestli je splátka splatná k začátku, nebo ke konci období.

0 - splátka je splatná ke konci období,

1 - splátka je splatná k začátku období.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleFV
 Dim myFV As Double
 myFV = =FV(0.04, 2, 750, 2500)
 Print myFV ' vrátí 4234,00 měnových jednotek. Hodnota na konci investice je 4234,00 měnových jednotek.
End Sub

Podpořte nás!