Funkce DDB [VBA]

Vrátí odpisy aktiva pro zadané časové období při použití aritmetické degresivní metody.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Cost je počáteční hodnota majetku.

Salvage je hodnota majetku na konci životnosti.

Life je počet období (například let nebo měsíců), který určuje, jak dlouho se bude majetek používat.

Period udává období, pro které se hodnota počítá.

Factor (nepovinné) je faktor, podle kterého se odepisování snižuje. Není-li jeho hodnota zadána, výchozí je 2.

Použijte tuto formu odpisů, pokud požadujete vyšší počáteční hodnotu odpisu (na rozdíl od lineárního odpisování). Výše odpisů se snižuje každé období. Obvykle se používá u aktiv, u kterých krátce po koupi výrazněji klesá hodnota (například auta, počítače). Účetní hodnota při tomto typu výpočtu nikdy neklesne na nulu.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleDDB
 Dim ddb_yr1 As Double
 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)
 Print ddb_yr1 ' vrátí 1721,81 měnových jednotek.
End Sub

Podpořte nás!