Funkce GetDefaultContext

Vrátí výchozí kontext process service factory, pokud existuje, jinak vrátí null.

Tato funkce vrátí výchozí kontext komponenty pro použití při vytváření instancí služeb pomocí XmultiServiceFactory. Více informací získáte v kapitole Professional UNO průvodce Developer's Guide na adrese api.libreoffice.org.

Podpořte nás!