Funkce CreateObject

Vytvoří UNO objekt. Na Windows může vytvořit také OLE objekty.

Tato metoda vytvoří instanci typu, který je předán jako parametr.

Syntaxe:

oObj = CreateObject(type)

Parametry:

typ: typ objektu, který se má vytvořit, jako řetězec.

Příklad:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Podpořte nás!