Funkce CreateObject

Vytvoří UNO objekt. Na Windows může vytvořit také OLE objekty.

Tato metoda vytvoří instanci typu, který je předán jako parametr.

Syntaxe:

oObj = CreateObject( type )

Příklad:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Podpořte nás!