Objekt ThisComponent

ThisComponent představuje v makrech Basicu aktuální dokument. Adresuje aktivní komponentu, jejíž vlastnosti je možné číst a nastavovat a jejíž metody je možné volat. Vlastnosti a metody zpřístupněné přes ThisComponent závisí na typu dokumentu.

Syntaxe:


  ThisComponent

Jestliže je aktivním oknem formulář, dotaz, sestava, tabulka nebo pohled aplikace Base, ThisComponent vrátí aktuální Form.

tip

Pokud je aktivním oknem IDE jazyka Basic, objekt ThisComponent vrátí komponentu, která vlastní aktuální skript.


Příklad:


Sub Main
' aktualizuje "Obsah" v textovém dokumentu
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    index = allindexes.getByName("Obsah1")
    ' používá výchozí název pro Obsah a 1
    index.update()
End Sub

Podpořte nás!