Objekt ThisComponent

Adresuje aktivní komponentu, jejíž vlastnosti je možné číst a nastavovat a jejíž metody je možné volat. ThisComponent se používá v Basicu, kde představuje aktuální dokument. Vlastnosti a metody zpřístupněné přes ThisComponent závisí na typu dokumentu.

Syntaxe:

ThisComponent

Příklad:


Sub Main
' aktualizuje "Obsah" v textovém dokumentu
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    index = allindexes.getByName("Obsah1")
    ' používá výchozí název pro Obsah a 1
    index.update()
End Sub

Podpořte nás!