Specifikátor GlobalScope

Chcete-li spravovat osobní nebo sdílené kontejnery knihoven (Makra aplikace nebo Moje makra) z dokumentu, použijte specifikátor GlobalScope.

Zdrojový kód Basicu a jeho dialogová okna jsou uspořádány v kontejnerech knihoven. Knihovny mohou obsahovat moduly a dialogová okna.

V jazyce Basic:

Knihovny a moduly Basicu lze spravovat pomocí objektu BasicLibraries. Knihovny lze vyhledávat, procházet a na vyžádání načítat. Načítání knihoven LibreOffice je ukázáno v části Sledování událostí v dokumentu.

V dialogových oknech:

Knihovny dialogových oken a dialogová okna lze spravovat pomocí objektu DialogLibraries. Zobrazení sdíleného dialogového okna LibreOffice je ukázáno v části Otevření dialogového okna pomocí Basicu.

Kontejnery BasicLibraries a DialogLibraries existují na úrovni aplikace a na úrovni jednotlivých dokumentů. Kontejnery pro dokument specifikátor GlobalScope pro správu nevyžadují. Chcete-li však z dokumentu volat globální kontejner (umístěný v Makra aplikace nebo Moje makra), je nutné specifikátor GlobalScope použít.

Syntaxe:

GlobalScope specifier

Příklad:

Příklad v dokumentu Basic


    ' volání Dialog1 v knihovně dokumentu Standard
    oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
    ' volání Dialog2 v aplikační knihovně Library1
    oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2

Podpořte nás!