Funkce CreateUnoDialog

Vytvoří objekt typu Uno jazyka Basic, který představuje ovládací prvek dialogu typu Uno v průběhu programu jazyka Basic.

Dialogy jsou definovány v knihovnách dialogů. Chcete-li dialog zobrazit, je třeba vytvořit „živý“ dialog z knihovny.

Viz Příklady.

Syntaxe:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Příklad:


  ' Get dialog description from the dialog library
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Vytvoří "živý" dialog
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' Zobrazí "živý" dialog
  oDlgControl.execute

Podpořte nás!