Funkce GetProcessServiceManager

Vrátí službu typu ProcessServiceManager (centrální ServiceManager pro Uno).

Tato funkce je potřebná, pokud chcete inicializovat službu pomocí CreateInstanceWithArguments.

Syntaxe:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Příklad:


    oServiceManager = GetProcessServiceManager()
    oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
    ' to je stejné jako následující příkaz:
    oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Podpořte nás!