Funkce CreateUnoService

Vytvoří instanci služby Uno se službou ProcessServiceManager.

Syntaxe:

oService = CreateUnoService( Název služby UNO )

tip

Seznam dostupných služeb naleznete na stránce s popisem modulu com::sun::star.


Příklad:

Následující příklad vytvoří funkci FileExists využívající službu com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess k otestování toho, zda zadaná cesta odpovídá existujícímu souboru.


  Function FileExists(sPath as String) as Boolean
    Dim svcSFA as Object
    Set svcSFA = CreateUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
    Dim bExists as Boolean : bExists = svcSFA.exists(sPath)
    Dim bIsFolder as Boolean : bIsFolder = svcSFA.IsFolder(sPath)
    FileExists = bExists And Not bIsFolder
  End Function
 
tip

Služby UNO mají obsáhlou dokumentaci online na stránce api.libreoffice.org. Další informace o metodách služby použité v předchozím příkladu naleznete na stránce služby SimpleFileService.


Příklad:

Následující kód používá pro zobrazení dialogového okna pro výběr souboru službu com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker.


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Vyberte, prosím, soubor")
  Print "vybraný soubor: "+fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function

Podpořte nás!