Funkce CreateUnoService

Inicializuje Uno službu s ProcessServiceManager.

Syntaxe:

oService = CreateUnoService( Název služby Uno )

Seznam dostupných služeb naleznete na adrese: https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Příklad:

Volání funkcí Calcu z Basicu:


  REM Následující kód nefunguje pro funkce doplňků, které se volají odlišně.
  Function MyVlook(item, InRange As Object, FromCol As Integer)
    Dim oService As Object
    oService = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    REM Vždy používejte anglický název funkce
    MyVlook = oService.callFunction("VLOOKUP",Array(item, InRange, FromCol, True))
  End Function

Příklad:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Následující příklad používá službu k otevření dialogu pro výběr souboru:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Vyberte, prosím, soubor")
  Print "vybraný soubor: "+fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function

Podpořte nás!