Funkce CreateUnoStruct

Vytvoří instanci typu Uno structure.

Syntaxe:

oStruct = CreateUnoStruct( název typu Uno )

Příklad:


     oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )
   

Nebo použijte následující příkaz:


     Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property
   

Podpořte nás!